Werkervaringen, technieken

17 ½ jaar jaar ervaring als kinderfysiotherapeut, 1½ jaar ervaring als projectmedewerker bij wetenschappelijke projecten op gebied van motorische ontwikkeling

Cursussen, trainingen

Diverse nascholingen ten behoeve van registratie als kinderfysiotherapeut

Diversen, hobbies

Lezen, schilderen

Wensen t.a.v. nieuwe functie

Junior onderzoeker ten behoeve van PhD op gebied van screening motorische ontwikkelingsproblemen