De kenmerken van de opleiding Master Applied Nanotechnology zijn: ontwerpen en ontwikkelen van innoverende producten en applicaties in nanotechnologie. Hiermee is deze masteropleiding uniek in Nederland. Lees verder ….

De masteropleiding Applied Nanotechnology

Student Master Applied Nanotechnology doet onderzoekNanotechnologie, ontwerpen, problemen oplossen voor uiteenlopende doelgroepen, hightech skills en multidisciplinaire kennis lopen als een rode draad door de opleiding. Het leren werken op het grensvlak tussen nieuwe theorie en nog onbekende innoverende toepassingen is de essentie van deze masteropleiding.

Het lesprogramma is tweejarig (voltijd) en in het Engels.

Wat leer je?

Tijdens de opleiding leer je micro- en nanotechnologische kennis innovatief toe te passen. Je gaat producten en processen ontwerpen die gebaseerd zijn op micro- en nanotechnologie en die bijdragen aan het aanpakken van maatschappelijke problemen op allerlei gebieden. Dat kan bijvoorbeeld zijn: energie, gezondheid, duurzaamheid of zelfs forensisch onderzoek. Daarnaast is er aandacht voor belangrijke soft-skills zoals communicatie, teamwork, ethiek en ondernemerschap.

Na de master

Na je master ben je geoefend in creatief denken en je zoekt tijdens het ontwerpen de grenzen op om nano-technologische kennis vernieuwend in te zetten. Het bedenken van nieuwe oplossingen, inclusief het bouwen en testen van prototypes, doe je steeds vanuit de problemen en wensen van de gebruiker. Door de nauwe samenwerking met het bedrijfsleven doe je belangrijke praktijkervaring op bij producerende en ontwikkelende high tech bedrijven. Zo leer je de vertaalslag te maken van kennis naar toepassing.

>> Download de brochure voor meer informatie over de master Applied Nanotechnology

Het lectoraat Nanotechnology is ontstaan uit een gemeenschappelijk initiatief met onderzoeksinstituut MESA+ van de Universiteit Twente.