De Willem Kolff Stichting (WKS) wil praktische innovatie stimuleren in de geneeskunde en de gezondheidszorg ter verbetering van de zorg voor patiënten.  De WKS biedt hiertoe een podium via haar activiteiten (o.a. congressen en symposia) en haar prijzen.

De WKS stimuleert en eert zowel jonge onderzoekers als wetenschappers die baanbrekend onderzoek hebben verricht.

Tevens beheert de WKS de historische nalatenschap van de naamgever, prof.dr. W. J. Kolff (1911-2009) als de belangrijkste internationale pionier op het gebied van biomedische techniek en kunstmatige organen.

Middelen

De financiële middelen van de stichting bestaan uit subsidies, fondsen, donaties en schenkingen, evenals legaten, erfstellingen en alle andere ontvangsten (art. 2 lid 4, statuten WKS).