De Vereniging van Fabrikanten van Industriële Gassen heeft als doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden, uitsluitend die op het gebied van veiligheid, techniek, vorming van wet- en regelgeving en kwaliteit met betrekking tot industriële-, medische en speciale gassen. Leden van de vereniging zijn rechtspersonen.

De missie van de VFIG is het hoogste niveau op het gebied van veiligheid en milieuzorg te bereiken in de omgang met en productie van industrieel gas.