De NVVL is een actieve beroepsvereniging voor en door food experts met bijna 500 leden. Van diëtist tot technoloog, van voedingskundige tot food marketeer.NVVL Netwerk for food experts

De NVVL – Network for Food Experts – is een ontmoetingsplaats voor iedereen die werkzaam is in het voedingsveld met als doel onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring. Deze brugfunctie vervullen we door actuele thema’s aan de orde te stellen die relevant zijn voor zowel het bedrijfsleven als de overheid, onderzoeksinstellingen en opleidingen. Hierbij staat onze onafhankelijkheid altijd voorop.
Onze brugfunctie vervullen we door het organiseren van bijeenkomsten, maar ook door het verspreiden van informatie en online de dialoog te voeren. Daarnaast stimuleert de NVVL aankomend talent door de NVVL-jaarprijzen.