NVKC: voorop in veilige en verantwoorde laboratoriumdiagnostiek voor u!

De Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie (NVKC) wil als wetenschappelijke beroepsvereniging van laboratoriumspecialisten:

  • zich maximaal inzetten voor verdere ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van de individuele patiëntenzorg
  • het wetenschapsdomein van de klinische chemie verbreden en verdiepen
  • nieuwe generaties van laboratoriumspecialisten optimaal voorbereiden op hun toekomstige rol in het zorgproces
  • nieuwe generaties artsen zo goed mogelijk voorbereiden op een optimaal gebruik van laboratoriumdiagnostiek
  • een uitdagende werk/leeromgeving bieden voor nieuwe generaties laboratoriummedewerkers/analisten.