De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is met een budget van 625 miljoen euro per jaar een van de grootste wetenschapsfinanciers in Nederland. NWO stimuleert kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap.

NWO valt onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van OCW. De taken van NWO zijn vastgelegd in de wet op de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

De wettelijke taken van NWO:

  • Bevorderen van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek en initiëren en stimuleren van nieuwe ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek.
  • Haar taak uitvoeren in het bijzonder door het toewijzen van middelen.
  • Bevorderen van de overdracht van kennis van de onderzoeksresultaten van door haar geïnitieerd en gefinancierd onderzoek ten behoeve van de maatschappij.
  • Zich in hoofdzaak richten op het universitaire onderzoek, op het aspect van coördinatie letten en dit bevorderen waar nodig.

Strategie

In de periode 2011-2014 wil NWO talentvolle creatieve onderzoekers en hun onafhankelijke ideeënvorming ondersteunen. Tegelijkertijd wil NWO de bijdrage van wetenschappelijke vooruitgang aan de samenleving vergroten, onder meer door te investeren in onderzoek aan maatschappelijke thema’s inclusief de topsectoren. Ook besteedt NWO extra aandacht aan kennisbenutting van het door NWO gefinancierde onderzoek.

Hoe NWO haar rol als wetenschapsfinancier ziet in de komende periode, en welke rol NWO voor de wetenschap voor zich ziet, leest u in de Strategienota 2011-2014: Groeien met kennis.

Kijk voor meer informatie op onze site.