Artsenfederatie KNMG is een federatieve vereniging met acht aangesloten partners (zeven beroepsverenigingen en De Geneeskundestudent) en heeft hiermee een achterban van ruim 59.000 artsen en studenten geneeskunde.

KNMG, voor verantwoorde medische zorg

Artsenfederatie KNMG:

  • maakt zich sterk voor verantwoorde medische zorg;
  • behartigt de gemeenschappelijke immateriële belangen van ruim 59.000 artsen en studenten geneeskunde;
  • vormt met zeven medische beroepsverenigingen en de vereniging van geneeskundestudenten de grootste organisatie van en voor artsen in Nederland.

Optimale zorg waar men op mag vertrouwen

De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG) maakt zich sinds de oprichting in 1849 sterk voor de kwaliteit van de medische beroepsuitoefening en de volksgezondheid. Of het nu gaat om ethiek, gezondheidsrecht of gezondheidsbevordering, we zetten ons in voor goede afspraken en richtlijnen op terreinen die voor alle artsen relevant zijn. Zo willen we optimale omstandigheden creëren: voor artsen om hun vak uit te oefenen en voor geneeskundestudenten om goede artsen te worden. Hiermee maakt de KNMG zich ook sterk voor de vertrouwensrelatie tussen geneeskunde en samenleving, zowel op individueel als op collectief niveau. Tevens wil de KNMG een podium zijn voor discussie en neemt zij deel aan het debat over ontwikkelingen en knelpunten in de zorg. Allemaal noodzakelijke elementen van verantwoorde medische zorg.

Stem van de arts

Een arts die lid is van één van de federatiepartners, is automatisch verbonden aan de KNMG. Zo versterkt een lid de eigen positie én die van de medische beroepsgroep als geheel. Hoe meer leden de artsenfederatie heeft, hoe sterker de stem van de arts klinkt.

Over de RGS

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS):

  • voert regels uit van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) en is verantwoordelijk voor de handhaving van en het toezicht op de regelgeving voor de opleidingen tot geneeskundig specialist en profielarts, erkenningen van opleiders en opleidingen en (her)registratie van specialisten en profielartsen;
  • is verantwoordelijk voor de uitvoering van de registratie van geneeskundig specialisten in Nederland. De arts die is ingeschreven in een specialisten- of profielartsenregister heeft het recht om de betreffende wettelijk erkende specialisten- of profielartsentitel met het dienstmerk KNMG te voeren.

De samenleving moet er op kunnen vertrouwen dat degenen die een titel als geneeskundig specialist of profielarts voeren terecht in het betreffende register staan ingeschreven. De RGS speelt hiermee een belangrijke rol bij de bevordering van de kwaliteit van de opleiding en de beroepsuitoefening van geneeskundig specialisten en profielartsen.

NB Ontwikkelingen in de (zorg)markt en modernisering en uniformering van de medische vervolgopleidingen resulteerden in een fusie van de drie voormalige Colleges in het nieuwe College Geneeskundig Specialismen (CGS).  Als logisch gevolg hiervan besloot het federatiebestuur van de KNMG tot samenvoeging van de drie registratiecommissies, de Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapten Registratie Commissie (HVRC), de Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) en de Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC). Op  1 januari 2013 ging de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van start.