WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER LEEFOMGEVING EN INFECTIEZIEKTEN / TEAMCOÖRDINATOR 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

 • Stand­plaats: Bilthoven
 • Reageren voor: 4 maart

Functie­omschrijving
Leefomgeving en gezondheid is een belangrijk thema voor alle domeinen bij het RIVM, ook in relatie tot infectieziekten. Het Centrum voor Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie voert samen met andere kennispartners onderzoek uit naar infectieziekten die via onze leefomgeving kunnen worden overgedragen naar de mens. Dit onderzoek behelst zowel microbiologisch onderzoek in bodem, water en lucht als risicoschatting en verspreidingsmodellering. Ontwikkelingen die de ziektelast van milieu overdraagbare infecties beïnvloeden, zoals klimaatverandering, innovatie en circulaire economie, worden daarbij meegenomen. Over dergelijke infectierisico’s vanuit de leefomgeving wordt geadviseerd aan belanghebbenden in de regio maar ook op nationaal niveau aan diverse ministeries en op internationaal niveau. Jij werkt binnen de afdeling Milieu als teamcoördinator Omgevingsveranderingen.

Voor de verschillende onderzoeksprojecten die je leidt, doe je ook het projectmanagement. Je bevordert de samenhang tussen verschillende in- en externe partijen die betrokken zijn bij het onderzoek, de advisering en de implementatie van mogelijke maatregelen. Daarnaast communiceer je met betrokken professionals.

Je onderhoudt het netwerk, onder andere via deelname aan commissies en werkgroepen. Beleidsmakers van diverse ministeries, waaronder Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Infrastructuur en Waterstaat informeer en adviseer je. Tot slot draag je bij aan de strategie en de jaarplannen van de afdeling, en draagt deze uit.

Functie-eisen

 • Je hebt een relevante universitaire opleiding afgerond op microbiologisch, biomedisch of gezondheidswetenschappelijk gebied.
 • Je hebt minimaal vijf jaar aantoonbare werkervaring in een coördinerende functie binnen of met de infectieziektepreventie en/of -bestrijding in Nederland.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het overzien van inhoudelijke, beleidsmatige, organisatorische en procesmatige samenhang en het plaatsen daarvan in een bredere context.
 • Je hebt aantoonbare ervaring in het schrijven van wetenschappelijke publicaties en rapportages.
 • Je hebt aantoonbare kennis van milieuoverdraagbare infectieziekten, en bij voorkeur kennis van de leefomgeving en ontwikkelingen daarin.
 • Je schakelt snel, presteert onder druk, bent initiatiefrijk en kunt prioriteiten stellen.
 • Je bent omgevingsbewust en je kunt draagvlak creëren.
 • Je bent in staat om verschillende belangen tegen elkaar af te wegen en daarbij tot realistische voorstellen en oplossingen te komen.
 • Je acteert adequaat binnen bestuurlijke verhoudingen en hebt inzicht in en ervaring met de verhoudingen tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer.
 • Je bent in staat om op strategisch, tactisch en operationeel niveau mee te denken.
 • Je bent een teamspeler die gemakkelijk en professioneel samenwerkt met collega’s en externe partners en je kunt ook zelfstandig resultaat realiseren.
 • Je hebt goede sociale en communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau: schaal 12
 • Maand­salaris: Min €3.667 – Max. €5.450 (bruto)
 • Dienst­verband: Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
 • Contract­duur: 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week: 32
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeids­voorwaarden
Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden
Richt je digitale sollicitatie aan mevrouw prof. dr. A.M. de Roda Husman, hoofd van de afdeling Milieu.

Solliciteren
Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Een ieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: Vacature, WO, Master, Teamleider, Biomedisch, Gezondheidswetenschappen, Microbiologie, Bilthoven, Utrecht.