SENIOR PROGRAMMAMEDEWERKER IMPLEMENTATIE NIPT

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

 • Stand­plaats: Bilthoven
 • Uren per week: 32 – 36
 • Reageren voor 26 oktober

Functie­omschrijving

De prenatale screening heeft als doel om zwangeren die dat wensen in een counselingsgesprek tijdig te informeren over de mogelijkheden van screening op eventuele aanwezigheid van een of meerdere aandoeningen, zodat zij – bij geconstateerde afwijkingen – een keuze kunnen maken uit verschillende opties. De prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom (NIPT en combinatietest) én het structureel echoscopisch onderzoek (13 wekenecho en 20 wekenecho) naar afwijkingen bij de foetus zijn volop in ontwikkeling.

Zo worden twee landelijke TRIDENT-studies naar de NIPT uitgevoerd die gebruikmaken van de infrastructuur van de screening op down-, edwards- en patausyndroom. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is, als regisseur van het programma, nauw betrokken bij deze studies. Deze studies lopen begin 2023 af. Recent heeft de minister van VWS het RIVM gevraagd met de voorbereidingen te starten om de NIPT in te voeren in het reguliere screeningsprogramma vanaf 2023. Voor de implementatie van de NIPT in het landelijke screeningsprogramma moeten onder andere screeningslaboratoria, laboratoriumproducten en bloedafnamelocaties worden aanbesteed. Tijdens de implementatie worden alle processen ingericht, inclusief aanpassingen van de informatiehuishouding, alle benodigde voorlichtingsmaterialen, deskundigheidsbevordering, validatie van de apparatuur etcetera.

Bij de implementatie van de NIPT in het reguliere screeningsprogramma spelen onder andere vraagstukken op het vlak van kwaliteit en logistiek die we projectmatig aanpakken. Voor het uitvoeren van die projecten willen we een senior programmamedewerker inzetten.

Zie voor meer informatie over het screeningsprogramma: www.rivm.nl/down-edwards-patau-seo | www.pns.nl

Taken

Je richt je werkzaamheden op het inrichten van het kwaliteitsbeleid in samenwerking met de 8 Regionale Centra die de prenatale screening uitvoeren. Hierbij ben je verantwoordelijk voor het opstellen van kwaliteitseisen en het aanpassen van bestaande kwaliteitseisen. Voor de implementatie van de NIPT in het reguliere screeningsprogramma worden bloedafnamelocaties aanbesteed. Samen met de projectleider implementatie NIPT en de bloedafnamelocaties richt je het logistieke proces (vervoer en bevoorrading) in. Samen met het screeningslaboratorium en het referentiecentrum kijk je naar de rol van de combinatietest als screeningsmethode. Met veldpartijen zoek je naar een oplossing voor zwangeren met een contra-indicatie voor de NIPT.

Afstemming van taken tussen jou en de projectleider implementatie NIPT zal in de eerste periode plaatsvinden en is afhankelijk van je kennis en vaardigheden. Je zal in iedere geval meewerken aan het project ‘’inrichting logistiek bloedafnamelocaties’ en de rol van de combinatietest’. Daarnaast ben je flexibel inzetbaar op andere projecten binnen de implementatie van de NIPT.

Samenwerking

Als lid van het projectteam implementatie NIPT ben je medeverantwoordelijk voor het halen van de projectdoelen. Je rapporteert aan de programmamanager en werkt nauw samen met collega’s en interne en externe partijen en relaties.

Functie-eisen

Voor deze uitdagende functie zoeken we iemand die:

 • een relevante universitaire opleiding heeft op het gebied van gezondheidswetenschappen;
 • aantoonbaar drie tot vijf jaar werkervaring heeft op het gebied van kwaliteitsbeleid binnen de gezondheidszorg;
 • op een professionele manier omgaat met de ethische vraagstukken binnen de prenatale screening;
 • omgevingsbewust is, draagvlak creëert, samen kan werken met externe partijen, verschillende belangen tegen elkaar kan wegen en tot realistische voorstellen en oplossingen komt;
 • ervaring heeft met projectmatig werken;
 • snel schakelt, presteert onder druk, initiatiefrijk is en prioriteiten kan stellen;
 • in staat is om op strategisch/tactisch en operationeel niveau mee te denken;
 • een teamspeler is, maar ook zelfstandig resultaat realiseert;
 • zowel schriftelijk als mondeling effectief communiceert en notities kan schrijven.

Pas jij binnen ons profiel, dan gaan we graag met je in gesprek.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau: schaal 11
 • Maand­salaris: Min €3.256 – Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur: Voor de duur van het project met een verwachte einddatum 31-12-2023
 • Minimaal aantal uren per week: 32
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Een ieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren via onderstaande link. We ontvangen graag je digitale sollicitatie waarbij je je motivatiebrief mag richten aan Joep Bartholomeus, Afdelingshoofd.

Solliciteer hier

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: Vacature, Wetenschappelijk medewerker, Researcher, Research, Gezondheidswetenschappen, Bilthoven, Utrecht.