COLLEGELID 
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

 • Stand­plaats: Utrecht
 • Werkplekken: 2
 • Contractduur: 4 jaar
 • Uren per week: 6
 • Niveau: Gepromoveerd
 • Reageren voor: 8 november

Functie­omschrijving
Betrouwbare en veilige medicijnen voor mensen, daar zet het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen zich elke dag voor in. Als collegelid lever je vanuit je expertise als arts een essentiële bijdrage aan de besluitvorming over de toelating en kwaliteitsbewaking van geneesmiddelen op Europees niveau.

Jij versterkt als een van de twee nieuwe collegeleden het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Dit doe je met jouw expertise op een van de volgende twee domeinen:

 • Kindergeneeskunde, liefst met als aandachtsgebied metabole aandoeningen.
 • Hematologie, eventueel met belangstelling voor oncologie.

We verwachten dat je over je vakgebied heen en onafhankelijk tot verantwoorde oordeel- en besluitvorming kunt komen. De patiënt staat altijd centraal in je afweging tussen de werkzaamheid en de risico’s van een geneesmiddel.

Het College vergadert tweemaal per maand: een keer in de voltallige en een keer in een kleinere bezetting. Gemiddeld neem je achttien keer per jaar deel aan de collegevergadering. In deze vergaderingen worden besluiten genomen over het toekennen van nieuwe en het wijzigen van bestaande handelsvergunningen. Daarbij komen diverse onderwerpen aan bod, zoals belangrijke nieuwe bijwerkingen, actuele zaken op het gebied van geneesmiddelen en geneesmiddelenbewaking, beleidszaken, wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van richtlijnen.

Je moet als collegelid rekening houden met een tijdsbelasting van ongeveer 25 uur per maand (0,16 fte). De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport benoemt je voor een termijn van vier jaar en je bent maximaal twee keer herbenoembaar. Bij deze functie hoort een passende honorering.

Functie-eisen

 • Je bent een betrokken arts die in verbinding staat met de praktijk.
 • Je hebt visie op hoe het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen de ontwikkeling van geneesmiddelen en het goede gebruik van geneesmiddelen in de praktijk kan verbeteren.
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en bent in staat om je opvattingen overtuigend in te brengen in de discussies.
 • Je hebt een methodologisch kritische houding ten aanzien van klinisch onderzoek.
 • Je bent bij voorkeur gepromoveerd.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau: schaal 18
 • Salaris­omschrijving: Een nieuw Collegelid wordt benoemd door de minister voor een periode van vier jaar. De schadeloosstelling voor een Collegelid is geregeld in artikel 9.2 van de Regeling Geneesmiddelenwet.
 • Maand­salaris: Min €7.168 – Max. €9.566 (bruto)
 • Dienst­verband: Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
 • Contract­duur: 4 jaar
 • Aantal uren per week: 6

Meer informatie over de functie

Solliciteren?
Solliciteer snel en gemakkelijk op deze vacature via deze link. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Een ieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: Vacature, WO, Gepromoveerd, Geneesmiddelen, Utrecht.