VSNU: Vereniging van universiteiten
De VSNU, vereniging van universiteiten, wordt gevormd door de veertien Nederlandse Universiteiten. De VSNU behartigt de belangen van haar leden naar kabinet, politiek, overheid en maatschappelijke organisaties. De VSNU is daarnaast een werkgeversvereniging die overleg voert met overheid en werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van de universitaire branche (die circa 52.000 medewerkers telt). Ten slotte ontwikkelt de VSNU dienstverlenende activiteiten voor haar leden.
Onze belangenbehartiging bestaat uit:

  • Het faciliteren van debat en bevorderen van meningsvorming binnen de vereniging, speuren naar nieuwe ontwikkelingen en agenderen van belangrijke punten,
  • Het ontwikkelen van gemeenschappelijke standpunten op onderwerpen die voor alle universiteiten van belang zijn,
  • Het uitdragen van de standpunten, het beïnvloeden van de politieke besluitvorming,
  • Het bijdragen aan reputatieverbetering van de sector en het informeren van de achterban,
  • Het maken van intern en/of extern bindende afspraken.

Het Algemeen Bestuur heeft begin 2007 vier strategische thema’s geformuleerd. Deze geven de focus aan in de uitvoering van de belangenbehartiging.

Vier strategische thema’s:

  • Verbeteren van het studiesucces in de bachelorfase,
  • Meer aandacht voor loopbanen jonge wetenschappers,
  • Focus in toponderzoek,
  • Internationale beeldvorming.