De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is een onderzoeksuniversiteit, gespecialiseerd in engineering science & technology. Met ons onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie dragen we bij aan:

  • science for society: de oplossing van grote maatschappelijke vraagstukken en de groei van welvaart en welzijn door de focus op de Strategic Area’s Energy,  Health en Smart Mobility
  • science for industry: de ontwikkeling van technologische innovaties in samenwerking met het bedrijfsleven
  • science for science: de vooruitgang van de technische wetenschappen door excellentie op belangrijke onderzoekszwaartepunten en vernieuwing van het onderwijs

Uitgelichte opleidingen

Major Biomedische Technologie
Technologie voor het menselijk lichaam

Als biomedisch ingenieur wil jij de medische zorg verbeteren. Om dit voor elkaar te krijgen ga je beschikbare informatie, technieken en methoden optimaliseren en vertaal je deze naar oplossingen die een arts kan gebruiken. Dit zijn bijvoorbeeld technieken voor het stellen van een betere diagnose om hierdoor de patiënt gerichter te kunnen behandelen of misschien zelfs al een patiënt te kunnen behandelen, nog vóórdat de symptomen van zijn ziekte merkbaar zijn.

Biomedische Technologie is een major die formeel onderdeel is van de bacheloropleiding Biomedische Technologie. Na afronding van deze major ontvang je het diploma van de bacheloropleiding Biomedische Technologie. De opleiding Biomedische Technologie is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO. Lees verder ….

Major Medische Wetenschappen en Technologie
Biomedisch onderzoek

De major Medische Wetenschappen en Technologie leidt je op tot biomedisch onderzoeker. Zo leer je onderzoek doen waardoor we ziektes beter kunnen behandelen, eerder kunnen opsporen of zelfs kunnen voorkomen. Omdat technologie in deze medische wereld onmisbaar is, krijg je daarnaast een sterke basis in technische vakken als wiskunde en natuurkunde.

Medische Wetenschappen en Technologie is een major die formeel onderdeel is van de bacheloropleiding Biomedische Technologie. Na afronding van deze major ontvang je het diploma van de bacheloropleiding Biomedische Technologie. De bacheloropleiding Biomedische Technologie is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO. Lees verder ….

Onderwijs
tue.nl/studeren

Onderzoek
tue.nl/onderzoek

Contact

tue.nl/contact