De Nederlandse Onderzoekers Site

Nog een paar plaatsen vrij voor de cursus ‘Veiligheid en milieu in Laboratoria’

Nieuws » Opleidingen / Cursussen 15 september 2020
PHOV logo

27 oktober 2020 start deze cursus in Utrecht

Gevaarlijke stoffen, hinderlijk geluid, micro-organismen. In onze moderne laboratoria hebben we er dagelijks mee te maken. Deze cursus leert je gevaren herkennen, risico’s inschatten en beheersmaatregelen uitvoeren. Maar ook: hoe richt je een apparatuuropstelling optimaal in? En, meer beleidsmatig: hoe bereik je dat arbo en milieu op de werkvloer gaan leven?

Schrijf je nu in op onze site.

In ’t kort

 • Voor Arbocoördinatoren, kwaliteitsfunctionarissen, milieucoördinatoren, BHV’ers en andere laboratoriummedewerkers
 • De gehele cursus beslaat dus 4 dagen: 27 oktober, 3, 10 en 17 november 2020
 • Lestijden van 9.00 tot 16.30 uur
 • Locatie: Utrecht
 • € 1.950,- incl. lesmateriaal, excl. btw

Opzet
In de cursus behandelen we hoe je op een praktische manier binnen laboratoria een goede invulling kan geven aan veilige werkomstandigheden en een goed milieubeheer. Praktijkervaringen, theorie en casussen krijg je op interactieve wijze gepresenteerd. Zo leer je hoe je een veiligheids- en milieuzorgsysteem kan opzetten, zonder dat deze van één persoon afhankelijk is, en binnen de afdeling systematisch kan borgen. Tevens krijg je inzicht in veiligheidsgedrag en ontwikkel je vaardigheden om dit gedrag te stimuleren in je eigen organisatie.

Inhoud cursus
Laboratoria zien zich geconfronteerd met vele eisen op het gebied van veiligheid en milieu. Deze eisen worden gesteld vanuit kwaliteitssystemen, maar ook vanuit interne regels en wettelijke eisen en – hopelijk ook – vanuit medewerkers op de laboratoria zelf. Onderwerpen die wij tijdens de cursus behandelen zijn:

 • Risico-inventarisatie en -evaluatie en risicobeheersing volgens het systeem van Herkenning, Evaluatie en Beheersing (HEB).
 • Arbowetgeving en arbo- en milieuzorg binnen laboratoria.
 • Opzetten van een arbo- en milieumanagementsysteem.
 • De rol van de preventiemedewerker/arbocoördinator.
 • Veiligheid bij het werken met gevaarlijke chemicaliën en micro-organismen.
 • Indeling en etikettering van chemicaliën volgens de nieuwe GHS-CLP verordening.
 • Opslag van chemicaliën volgens PGS15.
 • Afval: scheiding en afvoer.
 • Inrichting van laboratoria.
 • Brandveiligheid en explosieveiligheid (ATEX) binnen laboratoria.
 • Leren van ongevallen.
 • Voorkomen van oneigenlijk gebruik van chemicaliën en micro-organismen.
 • Stimuleren van veiligheidsgedrag.

Op de laatste dag van de cursus zal een aantal casussen worden behandeld.

Bron: PHOV.nl

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Nieuws

Nieuwsarchief Tip de redactie