De Nederlandse Onderzoekers Site

Onderzoeksassistent

Een Onderzoeksassistent ondersteunt bij de uitvoering van het wetenschappelijk onderzoek binnen de afdeling. Aan de functie zijn geen eigen onderzoeksvragen gekoppeld

Resultaatgebieden

a. Coördineren van de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek:

 • zorgt voor plannen, voorbereiden, realiseren, evalueren en bijstellen van onderzoek;
 • stuurt studentassistenten, verpleegkundige en andere participerende disciplines aan;
 • verwerft mede proefpersonen t.b.v. onderzoek (patiënten en controlegroepen);
 • beoordeelt het protocol ten aanzien van de belasting voor de proefpersoon, de organisatie en de praktische uitvoerbaarheid voor betrokken disciplines en organisatie;
 • biedt ondersteuning ten aanzien van de informatievoorziening aan de Medisch Ethische Commissie;
 • ontwikkelt checklijsten, flowcharts en andere werklijsten;
 • screent proefpersonen op relevante kenmerken voor inclusie;
 • kiest en hanteert de wervingsmethode bij verschillende categorieën proefpersonen;
 • bewaakt uitval van de proefpersonen;
 • draagt zorg voor het rapporteren en documenteren.

b. Participeren in samenwerkingsverbanden en overlegstructuren:

 • organiseert en neemt deel aan diverse overlegvormen met participerende disciplines;
 • informeert de betrokken disciplines over de voortgang en conclusies van het onderzoek.

c. Begeleiden van de proefpersonen:

 • begeleidt de proefpersonen voor, tijdens en na deelname aan het onderzoek;
 • licht de proefpersonen voor omtrent alle aspecten van het onderzoek.

d. Uitvoeren van het onderzoek:

 • voert het onderzoeksprotocol uit, overeenkomstig de onderzoeksaanpak;
 • verwerkt gegevens in een database;
 • voert programma’s uit voor bewerking van ruwe data;
 • voert statistische analyses uit.

e. Zorg dragen voor onderzoeksdocumenten voor de onderzoeker en de administratie ervan:

 • draagt zorg voor kwalitatief hoogwaardige data volgens de geldende nationale en internationale regelgeving;
 • zet een administratiesysteem op voor het beheer en archivering van onderzoeksdocumenten;
 • levert een bijdrage aan presentaties/publicaties van de onderzoeksgegevens.

(Bron: FuWaVAZ: Functiewaardering Vereniging Academische Ziekenhuizen)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Nieuws

Nieuwsarchief Tip de redactie