Van Hall Larenstein - university of applied sciences

Van Hall Trainingen & Cursussen (T&C) is een zelfstandig onderdeel binnen Van Hall Larenstein. T&C verzorgt trainingen en cursussen voortkomend uit de specialistische opleidingen van Van Hall Larenstein. Bij ons kunt u terecht voor zakelijke dienstverlening, maatwerk, in-company trainingen, cursussen, masterclasses, evenementen en contractonderwijs voor derden.

Onze activiteiten zijn verbonden aan de herkenbare thema’s van Van Hall Larenstein: een groene leefomgeving, dieren, voedsel, water, milieu, chemie, techniek, innovatie en kwaliteit.

De nauwe banden met de hogeschool maakt het voor Van Hall Larenstein Trainingen & Cursussen mogelijk terug te vallen op een brede expertise.Van Hall Larenstein - university of applied sciences 2

Ons cursusaanbod

Klik hier voor het actuele cursusrooster op onze site.

Cursusaanbod Velp

Vierluik Bodem van Nederland in één dag

Cursusaanbod Leeuwarden

Maatwerk

Van Hall Larenstein Trainingen & Cursussen (T&C) gaat graag in op specifieke vragen van haar klanten. De mogelijkheden om cursussen in de gewenste vorm aan te bieden, maakt het voor de opdrachtgever aantrekkelijk met T&C in zee te gaan. Soms is een tweedaagse masterclass even effectief als een langdurige cursus. Het kan zijn dat de opdrachtgever een bestaande cursus in-company wil aanbieden of dat actuele expertise op de werkvloer nodig is. Ook voor dit type maatwerk kunt u bij T&C terecht. Daarnaast zijn er mogelijkheden om modulen van de opleidingsprogramma’s van Van Hall Larenstein te volgen in contractonderwijs, waarbij per onderdeel naar de mogelijkheden en de samenhang gekeken wordt.

Wij zijn gericht op transfer van kennis die ontwikkeld is en wordt bij Van Hall Larenstein. Als dat in de vorm van evenementen of masterclasses kan, zal T&C dat op uw verzoek organiseren. Maatwerk is voor ons: mogelijkheden zoeken om optimaal in te gaan op uw vraag naar (actuele, op de praktijk gerichte) kennis.

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op!

Klik hier voor contactinformatie.