Sinds Jenner en Pasteur vormen vaccins een essentieel onderdeel van de preventieve gezondheidszorg. De impact van vaccins op de volksgezondheid is waarschijnlijk groter dan die van alle andere geneesmiddelen samen.

De principes die aan de vaccins van Jenner en Pasteur ten grondslag lagen, gelden nog steeds. Maar in de afgelopen decennia zijn ze verfijnd. Ook zijn er vele vaccins bijgekomen. Steeds meer ziekten kunnen nu met vaccins voorkomen of behandeld worden, en niet meer alleen infectieziekten. De kennis over vaccins neemt voortdurend toe: welke antigenen zijn nodig voor bescherming, welke immuunreactie werkt het beste, welke bestanddelen geven bijwerkingen? Vaccins van nu zijn zuivere en goed gedefinieerde producten. Hun werkzaamheid en veiligheid zijn in hoge mate voorspelbaar, hoewel nauwlettend volgen van de impact essentieel blijft.

Om het publiek het vertrouwen van veiligheid en werkzaamheid te kunnen garanderen, stellen overheden steeds strengere eisen aan de kwaliteit van vaccins en hun bereiding. Over de opname van nieuwe vaccins in het Rijksvaccinatieprogramma geeft de Gezondheidsraad advies aan de hand van toetsing met zeven criteria. Het voldoen aan deze criteria is essentieel voor een voldoende draagvlak voor een nieuwe vaccinatie.

Het publiek wil vandaag de dag goed zijn geïnformeerd over de vaccinaties van hun kind(eren) of van zichzelf, en mengt zich met steun van makkelijk toegankelijke informatie nadrukkelijk in de beleidsvorming over vaccinaties. Op het internet is veel informatie te vinden, waardoor nu ook leken over vele feiten beschikken. Maar ook komen ze in contact met veel mythes. Voor duiding van feiten en ficties hebben zorgverleners voldoende achtergrond nodig om met twijfelende en kritische ouders te kunnen communiceren.

Vaccinology Masterclass
Kijk voor onze nascholing op onze site.

De faculty die het onderwijsprogramma samenstelt, bestaat uit

 • Prof. Dr. Ronald de Groot (kinderarts infectioloog)
 • Dr. Hans Rümke (arts-epidemioloog)
 • Dr. Gerben Ferwerda (internist-allergoloog)
 • Drs. Henrike Ter Horst (jeugdarts)
 • Dr. Nico Hartwig (kinderarts-infectioloog)
 • Drs. Nicoline van der Maas (arts-epidemioloog)
 • Dr. Patricia Bruijning-Verhagen (kinderarts-epidemioloog)
 • Prof. Dr. Lieke Sanders (kinderarts-immunoloog)
 • Drs. Clementine Wijkmans (arts M&G)
 • Dr Wendy Unger (immuunoloog)
 • Dr. Roderick P. Venekamp (Huisarts-onderzoeker)