PHOV (opgericht in 1989) zet een traditie voort in het opleiden van veiligheidskundigen die reeds in de jaren zeventig is gestart door het Veiligheidsinstituut (voorloper van NIA TNO en nu TNO Innovation for live). Inmiddels zijn ruim 1.500 Hoger Veiligheidskundigen opgeleid. PHOV is marktleider in Nederland met tientallen jaren ervaring in het trainen van technische opgeleiden op het gebied van veiligheid.

Veiligheid en milieu in laboratoria

Zijn laboratoria nu gevaarlijke werkplekken of juist hele veilige werkplekken? Een vraag die niet zo maar met ja of nee kan worden beantwoord. Wel is duidelijk dat in laboratoria diverse gevaren en risico’s aanwezig zijn op het gebied van health, safety en milieu. Het is de vraag of deze gevaren en risico’s afdoende worden onderkend en beheerst. Overschatting en onderschatting van de gevolgen komen geregeld voor.

Ook worden laboratoria geconfronteerd met vele eisen, onder meer in het kader van kwaliteitszorg. Specifieke kennis en vaardigheden zijn nodig om de eisen op een juiste en praktische wijze te kunnen implementeren.

Voor wie

Arbocoördinatoren, kwaliteitsfunctionarissen, milieucoördinatoren, BHV’ers en andere laboratoriummedewerkers.

Opzet

De cursus behandelt hoe u binnen laboratoria op een praktische manier invulling kunt geven aan veilige werkomstandigheden en een goed milieubeheer. De (eigen) praktijkervaringen, theorie en casussen krijgt u op interactieve wijze gepresenteerd. Zo leert u hoe u een veiligheids- en milieuzorgsysteem kunt opzetten, zonder dat deze van één persoon afhankelijk is, en binnen de afdeling systematisch kunt borgen. Tevens krijgt u inzicht in veiligheidsgedrag en ontwikkelt u vaardigheden om dit gedrag te stimuleren in uw eigen organisatie.

Download hier de flyer 2021

Data

De cursus wordt gegeven in het voor- en najaar. De gehele cursus bestaat uit vier dagen. Lestijden van 9.00 tot 16.30 uur. De cursus is incompany natuurlijk altijd af te nemen.

De eerstvolgende cursus is gepland op: 

– Donderdag   3 juni 2021
– Donderdag 10 juni 2021
– Donderdag 17 juni 2021
– Donderdag 24 juni 2021

Voor deze cursus kan er nog worden aangemeld. 

Locatie

Utrecht

Kosten

€ 1.950,- incl. lesmateriaal, excl. btw. Schrijf je hier direct in.

Docenten

 • Dr. W.J.T. van Alphen, PHOV, chemicus/microbioloog, arbeidshygiënist (RAH) en veiligheidskundige (HVK), Utrecht
 • Dhr. Corné Bulkmans, arbeidshygiënist, PHOV, Utrecht
 • Dhr. Arco Engelen, arbeidshygiënist, Humannova/PHOV, Utrecht

Allen hebben langdurige ervaring in laboratoriumwerk en adviseren op het gebied van veiligheid en milieu.

Inhoud

Onder meer de volgende onderwerpen komen tijdens de cursus aan de orde:

 • Arbowetgeving en arbo- en milieuzorg binnen laboratoria
 • RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) en risicobeheersing
 • Opzetten van een arbo- en milieumanagementsysteem en de rol van de preventiemedewerker/arbocoördinator hierin
 • Indeling en etikettering van chemicaliën volgens de CLP verordening
 • Hoe gevolg geven aan de verplichting de mate en duur van de blootstelling aan chemische stoffen in kaart te brengen zonder dat dit leidt tot veel bureaucratie
 • Uitleg over schattingsmodellen
 • Hoe kunnen metingen naar de blootstelling aan gevaarlijke stoffen worden gedaan?
 • Hoe kunnen grenswaarden voor gevaarlijke stoffen worden gevonden?
 • Veiligheid bij het werken met gevaarlijke chemicaliën en micro-organismen
 • Inrichting van laboratoria, brandveiligheid en explosieveiligheid (ATEX)
 • De consequenties van REACH voor laboratoria
 • Opslag van chemicaliën volgens PGS15 (zowel de oude als de nieuwe versie van sept.2016)
 • Afval: scheiding, opslag en afvoer
 • Voorkomen van oneigenlijk gebruik van chemicaliën en micro-organismen (CBRN)
 • De gevaar aspecten en risico’s van micro-organismen
 • Risicobeheersing
 • Welke verplichtingen gelden bij het werken met micro-organismen?
 • Stimuleren van veiligheidsgedrag

Op de laatste dag van de cursus zal een aantal casussen worden behandeld..

PHOV biedt veel trainingen op gebied van veiligheid

Kijk hier voor het complete overzicht.