De NVML is een vereniging voor alle biomedisch laboratoriummedewerkers op MLO, HLO en academisch niveau. Alle biomedische vakrichtingen, met een werkplek in gezondheidszorginstellingen, bedrijfsleven of onderzoeksinstituten, worden bediend. Er wordt naar gestreefd om als overkoepelend orgaan zich voor deze doelgroep in te zetten. De NVML is bij uitstek een moderne, professionele vereniging die de belangen van de leden behartigt op beroepsinhoudelijke, sociale en arbeidsrechtelijke terreinen. Voor de gezondheidszorg algemeen is de NVML nu en in de toekomst het meest representatief als aanspreekpunt voor de beroepsgroep.

Ontwikkelingen in de vereniging

De NVML heeft zich steeds verder ontwikkeld en geprofessionaliseerd. In Nederland wordt de NVML gezien als vertegenwoordiger van alle vakrichtingen van medisch analisten en is derhalve gesprekspartner in vrijwel alle landelijke commissies en organisaties op het gebied van opleiding & onderwijs, nascholing, kwaliteit en sociale belangen.

Cursussen

Een overzicht van de startdata van alle cursussen in het lopende jaar is te vinden in de Agenda

Overzicht van alle cursussen die de NVML in portefeuille heeft

* Codes: KC=klinisch-chemisch, MM-medisch-microbiologisch, PA=pathologisch-anatomisch, LG=voor (aankomend) leidinggevenden, overige=O=algemene cursussen

Zit de gewenste cursus hier niet bij, of wilt u weten voor wanneer een cursus in de planning staat? Neem dan gerust contact op met het NVML-bureau, wij staan ook open voor nieuwe onderwerpen!

Het NVML-bureau is bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 09.00 – 14.00 uur via 030-2523792 of email: nvml@nvml.nl