Sanquin-logo-oranje-250Sanquin beschikt over unieke kennis op het gebied van bloed en transfusiegeneeskunde. Enthousiaste en ervaren medewerkers van Sanquin geven trainingen, cursussen en lezingen op dit terrein.

Met de bij- en nascholing van Sanquin houdt u vakkennis en bekwaamheden actueel en vergroot u die. Kijk voor het actuele cursusaanbod in onze opleidingscatalogus.

Brede doelgroep

Sanquin verzorgt bij- en nascholing voor een brede groep professionals. De opleidingen zijn onder andere geschikt voor artsen, analisten, medisch specialisten, klinisch chemici en laboranten, maar ook voor docenten biologie in het voortgezet onderwijs.

Praktijkgerichte cursussen

Sanquin organiseert praktijkgerichte bij- en nascholing. De cursussen zijn toegesneden op de laatste ontwikkelingen op het gebied van bloed en transfusiegeneeskunde. In korte tijd vergroot u uw kennis en vaardigheden op het gebied van bijvoorbeeld aferese, immunohematologie en bloedoverdraagbare aandoeningen.

Geaccrediteerde lezingen en symposia

Veel lezingen en symposia van Sanquin zijn geaccrediteerd door beroepsverenigingen. Bijvoorbeeld door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en de Nederlandse Internistenvereniging (NIV). Indien een symposium of lezing geaccrediteerd is staat dit in de omschrijving.

Sanquinavonden

Sanquin organiseert vier keer per jaar de zogenaamde Sanquinavonden. Het doel van de Sanquinavonden is het overdragen van actuele ontwikkelingen en kennis op het gebied van bloedtransfusie-geneeskunde en immuunhematologie. De avonden zijn bestemd voor klinisch chemici, artsen, analisten en andere geïnteresseerden in ontwikkelingen in de bloedtransfusiegeneeskunde en immunohematologie.

De Sanquinavonden vinden vier keer per jaar plaats. De avond is van 16.00 tot 19.30 uur in het auditorium van Sanquin te Amsterdam.

Programma’s op maat

Zoekt u een gericht scholingsprogramma voor uw medewerkers? Sanquin maakt in overleg cursussen op maat. U bepaalt de duur en werkvorm van de cursus in overleg met Sanquin. Meer weten over een opleidingsprogramma op maat? Neem dan contact op met de afdeling HRD, e-mail: opleidingen@sanquin.nl.

Contact

Human Resources:
+31 612 14 38 88 ma-vrij: 09.00 tot 17.00
opleidingen@sanquin.nl