Ziekenhuis met locaties in Enschede en Oldenzaal

Medisch Spectrum Twente streeft ernaar dat patiënten voor hun noodzakelijke medisch-specialistische zorg in het eigen ziekenhuis terecht kunnen. Naast basiszorg biedt MST ook topklinische zorg aan, zoals beenmergtransplantaties en gynaecologische oncologie, behandelingen die bijna altijd alleen in academische ziekenhuizen worden verricht. Nagenoeg alle medische specialismen zijn vertegenwoordigd.

Bij MST werken circa 250 hoogopgeleide, medische professionals die vaak bijzondere kennis en/of ervaring hebben, waarmee zij het topklinisch profiel extra accent geven. Voor een aantal voorzieningen, zoals longfysiologie, darmischemie en neurochirurgie, is MST door de STZ – een samenwerkingsverband van 26 Topklinische Ziekenhuizen – aangewezen als last resort . MST behartigt binnen en rond de regio diverse belangrijke functies: MST is onder andere aangewezen als traumacentrum, als hartcentrum en centrum voor radiotherapie.

Medisch Spectrum Twente is het op vier na grootste niet-academische van ons land . Momenteel beschikt MST over ziekenhuislocaties in Enschede en Oldenzaal en buitenpoliklinieken in Haaksbergen en Losser. Medio 2012 is gestart met de bouw van een nieuw ziekenhuis in Enschede, ter vervanging van de twee huidige locaties, die verbonden zijn door middel van een 700 meter lange loopbrug.

Het topklinische karakter ontwikkelt zich gestaag en vindt erkenning in en buiten de regio. Dit blijkt onder andere uit recente nieuwe behandelmethoden op het gebied van radiologie en cardiologie. Onderwijs, (wetenschappelijk) onderzoek en innovatie borgen het topklinisch profiel. MST werkt hiervoor nauw samen met onder andere de Universiteit Twente, het UMCG in Groningen.