De Nederlandse Onderzoekers Site

Autorijden bij medicijngebruik

Nieuws » Algemeen 8 oktober 2019

Soms heeft u voor uw gezondheid medicijnen nodig. Diverse medicijnen hebben vervelende bijwerkingen die van invloed zijn op de rijvaardigheid. Denk hierbij aan slaperigheid, duizeligheid of een verminderd reactievermogen. Hierdoor is het mogelijk dat het medicijngebruik tot gevaarlijke verkeerssituaties leidt. Het is strafbaar om te rijden onder invloed van een medicijn dat een negatief effect heeft op de rijvaardigheid.

Met welke medicijnen mag u niet rijden
Uw arts of apotheker zal u waarschuwen op het moment dat de voorgeschreven medicatie invloed heeft op de rijvaardigheid. Daarnaast staat er een waarschuwing op het etiket van medicijnen waarvan bekend is dat ze invloed hebben op de rijvaardigheid of is er een duidelijke waarschuwingssticker op het doosje geplakt. Lees altijd de bijsluiter. Medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden hebben een waarschuwing in de bijsluiter. Niet ieder medicijn heeft evenveel invloed op de rijvaardigheid. Deze zijn ingedeeld in drie categorieën. Medicijnen in categorie III hebben de meest ernstige invloed op de rijvaardigheid en u mag niet rijden zolang u dit medicijn gebruikt. Bij gebruik van medicijnen die in categorie II vallen mag u rijden na een gewenningsperiode. Hoe lang deze duurt kunt u aan uw arts vragen. Bij een medicijn in categorie I mag u alleen rijden als u geen last heeft van beperkende bijwerkingen zoals duizeligheid, wazig zien of sufheid. Bij twijfel kunt u altijd overleggen met uw arts of apotheker.

Schade rijden onder invloed van medicatie
Op het moment dat u schade veroorzaakt terwijl u medicatie gebruikt waarbij het wordt afgeraden om auto te rijden dekt uw verzekeraar de schade niet. Dit houdt in dat de ook de toegebrachte schade aan de andere partij voor eigen rekening is. Bent u permanent aan medicatie gebonden en wilt u graag deelnemen aan het verkeer? Laat dan uw rijgeschiktheid toetsen bij het CBR. Het CBR kan beoordelen of u rijgeschikt bent, waarna de schade wel vergoed wordt afhankelijk van uw verzekeraar. Autoverzekering vergelijken valt dus aan te raden. Tijdens het autoverzekering vergelijken kunt u onder andere de polisvoorwaarden vergelijken voor een passende verzekering voor uw situatie.

Mededelingsplicht bij afsluiten nieuwe autoverzekering
Gaat u een nieuwe autoverzekering afsluiten? Dan heeft u een mededelingsplicht waarin u uw medicijngebruik moet vermelden. De verzekeraar heeft bepaalde informatie nodig om het risico reëel in te kunnen schatten. Bij onjuiste informatie kan de verzekeraar achteraf besluiten om de schade niet uit te keren. Door bewust verkeerde informatie te verstrekken of feiten achter te houden is er sprake van verzekeringsfraude. Dit is een strafbaar feit en leidt tot het direct beëindigen van de verzekering, het niet vergoeden van de schade en een melding van de fraude bij het Verbond van Verzekeraars.

Bron: Hoyhoy.nl

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Nieuws

Nieuwsarchief Tip de redactie